Een venster op het verleden

Post Factum vzw richt zich tot iedereen die belangstelling koestert voor de resten van het verleden.

De organisatie werd in 1986 door enkele historici opgericht. Van bij de aanvang was het de bedoeling om de academische historische kennis voor een ruim publiek toegankelijk te maken. Dit gebeurde de voorbije jaren door middel van historische thematochten, lezingen, diners en zoektochten, geschiedeniswedstrijden voor het onderwijs,… Deze activiteiten werden ook aan tal van verenigingen aangeboden.

Momenteel spitst Post Factum zich vooral toe op de ledenwerking. Minstens eenmaal per maand kunnen leden en sympathisanten deelnemen aan een interessante historische activiteit: een stadswandeling met een originele invalshoek, een tentoonstellingsbezoek met een exclusieve gids, een historische dagtocht naar een ongekende streek, een diner in een authentiek historisch kader .